- Movement Pattern Analysis

er fundamentet for vores personlig-, leder- og teamudvikling.

– som analysemetode – kortlægger, hvordan mennesker handler og samarbejder igennem alle former for arbejdsprocesser.

– som forståelsesramme – klargør et individs eller en gruppes potentielle styrker – hvordan de kan udnyttes bedst muligt, og hvordan gruppen kan supplere hinanden på den mest produktive og motiverende måde.

skærer igennem til de helt grundlæggende kernemotivationer og fokuserer på, hvordan mennesker HANDLER. Det betyder, at analysen kan anvendes direkte i en arbejdssituation – fra dag 1.

 

er ny i Danmark, men har været anvendt i over 50 år, først og fremmest i USA og England.

er i årenes løb blevet brugt af over 30.000 individer – mest topledere – fra mange af verdens store virksomheder og institutioner. Adskillige har været så glade for metoden, at de har brugt den i flere årtier.